Kamis, Desember 18, 2008

Materi Yang Diajarkan
I. Taolu :
1. Jurus Tangan Kosong:
• Changquan (Jurus Utara)
• Nanquan (Jurus Selatan)

2. Jurus Senjata Pendek :
• Daoshu (Golok Utara)
• Nandao (Golok Selatan)
• Jianshu (Pedang)

3. Jurus Senjata Panjang :
• Gunshu (Toya Utara)
• Nangun (Toya Selatan)
• Qiangshu (Tombak)

4. Jurus-Jurus Tradisional

II. Sanshou :
Tehnik-tehnik untuk pertarungan